Sites hackerspaces tijdelijk op zwart

Op de sites van 2600nlTechnologia Incognita, ACKspace, Bitlair, eth0Hack42Frack, NURDspace, RevSpace en TkkrLab is een bericht geplaatst over het “tijdelijk offline” zijn van deze sites. Hiermee wordt bijgedragen aan het protest van onder andere Wikipedia en Reddit.

In Amerika wordt op dit moment geprotesteerd tegen nieuwe wetgeving die de vrijheid van meningsuiting op het internet ondermijnt. Ook in Europa zijn diverse partijen actief die uit zijn op dergelijke wetgeving.

Uit het artikel op de diverse sites:

Momenteel worden er, verspreid over de wereld, diverse nieuwe wetten voorgesteld die als doel hebben het gemakkelijker te maken voor belanghebbenden […] om sites zonder tussenkomst van een rechter te blokkeren en offline te halen.
Door vandaag bij elke eerste bezoek van hun websites een speciale pagina te laten zien willen de hackerorganisaties van Nederland protesteren tegen deze vorm van censuur.
Wij vinden dat geen enkele regering, groot bedrijf of instantie het recht en de mogelijkheid moet hebben om door dit soort wetgeving het wereldwijde, vrije internet in gevaar te brengen, zonder tussenkomst van een rechter en daarmee de toetsing van de blokkade aan de wet.