HXX en 2013

De stichting HXX, onder wier verantwoordelijkheid in 2009 Hacking at Random is georganiseerd, heeft zichzelf ten doel gesteld in de toekomst vergelijkbare evenementen tot stand te helpen brengen, en vooral: om daartoe een blijvende infrastructuur te organiseren.

Inmiddels is er inderdaad een nieuwe groep opgestaan die in 2013 het volgende evenement wil organiseren. De grote voortrekker daarvan is Koen Martens, sinds jaar en dag penningmeester van HXX. Wij zijn buitengewoon blij met zijn initiatief en zullen dat evenement graag sponsoren, een toezegging waarmee een substantieel deel van onze tegoeden gemoeid zullen zijn. Helaas betekent deze toezegging ook dat Koen uit het bestuur van HXX vertrekt; dit om de schijn van verstrengeling van belangen te vermijden.

We wensen Koen veel succes en hopen dat 2013 een geweldig hackersjaar wordt!