Hackergemeenschap veroordeelt platleggen sites, draagt ethisch hacken uit

PERSBERICHT: 13 december 2010

In reactie op de recente berichtgeving rondom de aanvallen op verschillende websites en de arrestatie van een tiener uit de regio Haaglanden organiseert het lokale hackerhonk ‘Revelation Space’ in Den Haag op 18 december 2010 een bijeenkomst over ethisch hacken. Dit met medewerking van o.a. ICT-jurist Arnoud Engelfriet (adviesbureau ICTRecht), hacker van het eerste uur Hans van de Looy (Madison Gurkha) en internet-journalist Brenno de Winter (nu.nl, webwereld.nl).

De gearresteerde tiener, die betrokken zou zijn geweest bij de aanvallen op websites van MasterCard en andere bedrijven die WikiLeaks tegenwerkten, liet zijn gezicht wel eens zien op bijeenkomsten van de hackerspace en is een vaste gast op het online chatkanaal van de hackerspace. Dit is voor de deelnemers van Revelation Space aanleiding om extra aandacht aan het onderwerp ‘ethisch hacken’ te besteden.

Het platleggen van websites door middel van een ‘Distributed Denial of Service’-aanval (DDoS) of op wat voor andere wijze dan ook, past niet in de ethiek van de hackergemeenschap. Koen Martens, oprichter van de hackerspace, zegt over de eigenrichting van “Anonymous”: “een denial of service, het platleggen van een site, vergelijk ik met iemand een klap verkopen als je geen argumenten meer hebt om zijn ongelijk te bewijzen”.

Een hacker is iemand met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en creativiteit, die graag uitzoekt waarom dingen werken hoe ze werken en eventueel op zoek gaat naar zwakke schakels in het ontwerp ervan. Een ethisch hacker gaat vervolgens op een verantwoorde manier om met de bevindingen en zal deze niet gebruiken voor persoonlijk gewin. Hij of zij zal de verworven kennis niet misbruiken. Een ethisch hacker is zich bewust van de gevolgen van zijn acties en het vrijgeven van de bevindingen, en zal zich altijd maximaal inzetten om binnen de grenzen van de wet te opereren.

De uitgevoerde aanvallen op sites als die van MasterCard hebben als zodanig niets te maken met hacken. Iedereen kan een computerprogramma downloaden, installeren, op de juiste knop klikken, en zodoende onderdeel worden van een gecoördineerde online-misdaad. Er is geen sprake van creativiteit: er wordt slechts gebruik gemaakt van bestaande gereedschappen zonder te hoeven nadenken over hoe deze werken.

Hoewel strafrechtelijke vervolging een gepaste reactie is op de acties van deze minderjarige ‘script kiddie’, moet ook erkend worden dat iedereen in zijn jeugd wel eens kattenkwaad heeft uitgehaald waar hij of zij minder trots op is.

De betreffende jongeman en zijn handlangers zouden dan ook niet moeten worden verstoten uit de gemeenschap, maar hen zou juist getoond moeten worden hoe het beter kan. Een van de deelnemers van de hackerspace, die toegeeft zelf als tiener ook niet altijd stil te hebben gestaan bij de gevolgen van zijn acties, zegt hierover “Wat voor mijzelf erg heeft geholpen is contact met echte hackers, mensen met gevoel voor ethiek. Wij kunnen op het gebied van hackerethiek veel meer voor die jongen betekenen dan de mensen die ‘m opvoeden.”

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 18 december van 12:30 tot 18:00 in Revelation Space, Binckhorstlaan 172, Den Haag. De bijeenkomst wordt georganiseerd met medewerking van Stichting Hxx, het Utrechtse hackershonk ‘Randomdata’ en de Nederlandse poot van internationale hackerbeweging 2600.

Bijdragen worden geleverd door internet-journalist en hacker Brenno de Winter (NU.nl, Webwereld en de podcast De Beveiligingsupdate), ICT-jurist Arnoud Engelfriet (adviesbureau ICTRecht), hacker van het eerste uur Hans van de Looy (Madison Gurkha), Jurre van Bergen (ethisch hacker met bijzondere interesse voor overheidssites) en Walter van Holst (ICT-jurist bij adviesbureau Mitopics en bestuurslid van Europese koepelorganisatie van burgerrechtenorganisaties EDRi).

Iedereen is welkom om deze sessie bij te wonen. Ook pers wordt nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Revelation Space is een ‘hackerspace’, en is deel van een wereldwijde beweging. Een hackerspace is een ruimte (‘space’) waar nieuwsgierige en creatieve mensen (‘hackers’) bijeen komen om ideeën uit te wisselen en te werken aan projecten. Veel van die activiteiten zijn van technische aard, en betreffen ICT, computernetwerken, electronica en hout- en metaalbewerking, maar de bezoekers houden zich ook veel bezig met, en debatteren over, maatschappelijke vraagstukken.

‘Script kiddies’ is ICT-jargon voor mensen, meestal tieners, die gebruik maken van vrij beschikbare computerprogramma’s (‘scripts’) om, in hun ogen, stoere acties uit te halen. Dat contrasteren wij met ‘hackers’, die op basis van kennis en vaardigheden creatieve oplossingen of trucs verzinnen, en met ‘crackers’, die zich richten op het (illegaal) binnendringen van computersystemen. Zowel de activiteiten van script kiddies als die van hackers en crackers zijn aan continue veranderingen in geaccepteerde ethiek onderhevig.

Niet voor publicatie: Voor vragen kunt u contact opnemen met Koen Martens, gmc@revspaceSPAMAWAY.nl, 06-24707813